A A A

W 1993 r., gdy powstawaliśmy nikt nie słyszał o google, facebooku...
„Pamiętam piskliwy dźwięk modemu i początki yahoo. Internet od tamtego czasu bardzo się zmienił”. Towarzyszymy tym zmianom i czynnie w nich uczestniczymy...

[Internet - rozwinięcie]