A A A

Oferuję pełną obsługę wydawniczą książek, magazynów, gazet, folderów, katalogów i pozostałych publikacji:  

 

  • Korekta tekstu (współpracujący redaktor, korektor).
  • Łamanie, skład (studio DTP).
  • Wykonanie materiału graficznego.
  • Projekt okładek.
  • Wykonanie reklam i ich akceptacja.
  • Obróbka materiału graficznego.
  • Przygotowanie publikacji do druku.
  • Druk mało, średnio lub wysokonakładowy
  • Dostawa pod wskazany adres